woensdag 11 december 2013

Sint op school

Als je binnen kwam in de school werden er al veel sinterklaasliedjes
gezongen! Maar nog geen pieten of sinterklaas te zien! Toen ging de bel...iedereen ging in de rij staan...we gingen de klas binnen...we mochten onze jas en mutsen ophouden, de juf vertelde even hoe de dag  ging verlopen met de sint. Toen gingen we terug naar buiten. Er stond al even een caravan op de speelplaats. De dag voor sinterklaas hingen er zwarte pietenkleren aan de wasdraad... Iedereen dacht : "Dat zal het huisje van zwarte piet zijn!" Er hing een brief aan de deur ... Wat zou erop staan? Jelle van 5A mocht hem voorlezen : "Ik ben nu niet thuis, volg de pijlen en je zult ons vinden" , stond erop... Heel de lagere school liep naar de achterpoort want daar stond een pijl... We volgden de pijlen en we wandelden...verder en verder. Maar we zagen geen pieten of sinterklaas! Maar toen we nog iets verder stapten, zagen we 1 fietsende piet! 1? Dachten we...hoe komt het dat er maar 1 piet is vroegen we aan de piet die ondertussen bij ons stond...Eumh...dat weet ik niet eigenlijk! Aja, ik weet het terug ze zijn op de school... Dus nu moeten we weer terug naar de school? Ja, zei de fietsende piet! En we gingen met de hele lagere school terug naar de school... De fietsende fiet ging langs de andere kant terug naar de school met zijn fiets. We kwamen aan en we gingen terug naar het huisje van de piet. Nu hing er terug een briefje op... "Ik ben thuis, klop stilletjes op de deur". We klopten stilletjes op de deur...en de piet deed open. Waar zijn de andere pieten vroegen we? Maar daar hoefde hij al niet meer op te antwoorden...we werden bekogeld met snoep. We gingen verder op de speelplaats en merkten dat de pieten op het dak stonden! Ze strooiden met snoep...toen ging de bel voor speeltijd... Maar we waren al buiten dus we hoefden niet meer buiten te gaan. Iedereen zag dat er in de turnzaal iemand zat...maar wie? Wie? Jaja, het was Sinterklaas! Sinterklaas zat binnen in de turnzaal... Iedereen wou naar binnen! Iedereen duwde en trok om binnen te geraken maar de deur was dicht. We probeerden hem open te krijgen... Eindelijk ging hij open, maar de hoofdpiet deed hem weer dicht. Ineens hoorden we een piet roepen : "Heyyy hallooo!" Aan de andere kant van de speelplaats stond hij snoep te strooien dus iedereen liep naar de overkant! Toen gingen we naar binnen. Dan ging de Sint nog in alle klassen één voor één komen... Eindelijk kwam hij aan in het 5de. We  zongen een mooi liedje en erna dansten we ook nog de zwartepietendans! Daarna ging hij nog langs bij het 6de en dan was het tijd om naar huis te gaan. Iedereen ging in de rij staan en toen we de school verlieten stonden aan de voorpoort nog zwarte pieten, die zwaaiden ons nog uit!
Dag zwarte pieten!
- geschreven door Maxime van 5B

4 December kwam de Sint op school. Dat was heel plezant. Eerst had foppiet ons naar de chiro gelokt, maar dat was een grapje ! En dan bleek dat de sint toch op school was. Daarna hadden we een lesje Frans en dan kwam de Sint in het 5de leerjaar , we hebben ons Frans liedje gezongen van Saint-Nicolas. En daarna hebben we een dansje gedaan van Vtm Kzoom. Eerlijk gezegD vind ik dat een heel leuk dat dansje. En verder kregen we nog kadootjes. In die pakjes zaten : snoepjes en een bon voor 1 keer te gaan schaatsen. Toen dat de klas dat hoorde, was iedereen zo blij dat ze liever op school bleven dan naar huis gingen ! En ik denk dat dat de eerste en de laatste is.
- Geschreven door Birte 5A

Geen opmerkingen:

Een reactie posten